Легалита: +359885884710 office@legalita.bg

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Изготвяне на отчети
Счетоводна отчетност
ТРЗ и личен състав
Данъчна защита
Данъчно планиране
Други
Διαβάστε περισσότερα….

Φορολογικές Συμβουλές

Ние помагаме на нашите клиенти да постигнат своите финансови цели чрез добро управление и
оптимизация на данъчните задължения.Нашата цел е да предложим професионални и ефективни стратегии за управление на данък добавена стойност. Διαβάστε περισσότερα….

Νομικές Υπηρεσίες

Екипът ни от експерти с опит в доминиращите регулаторни политики, конкурентното и търговско право предлага необходимите ресурси за осъществяването на всички корпоративни услуги и сделки по сливания и придобивания. Διαβάστε περισσότερα….

Επιχειρηματικές Συμβουλές

Покупко – продажба на бизнес;
Професионално корпоративно управление;
Корпоративни административни услуги;
Правни, счетоводни и данъчни анализи.
Διαβάστε περισσότερα….